Telefoonnummer 0630695254
Gevestigd in

Maurik

Handsloopwerk

Precies, veilig en bekwaam

Veel van onze sloopwerken voor aannemers en particulieren bestaan uit handsloopwerk. Wanneer precessie en veiligheid van belang zijn, is handsloopwerk te verkiezen boven machinaal sloopwerk.

Wanneer wordt handsloopwerk ingezet?

Handsloopwerk kan van belang zijn bij monumentrestauratie waarbij zorggedragen moet worden voor een maximale bewaring en minimaal verlies van her te gebruiken materiaal. Dit geldt ook voor projecten waarbij gekozen wordt voor recycling.

Ook waar een hoge veiligheidsnorm gehanteerd moet worden maakt handsloopwerk vaak onderdeel uit van het slooptraject. Bij breuk-, instortings- of ander gevaar bestaat de eerste fase van de sloopwerken vaak uit het met de hand ontmantelen, tot het veilig genoeg is om machines in te zetten.